Yrkesfiskarna

Kraftig sänkning av medlemsavgiften

2011-03-28 12:36
Skicka sidan Skriv ut PDF

Den 4 mars höll Fiskarnas a-kassa sitt allra sista styrelsemöte. Så sent som dagen innan hade Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, meddelat att fusionen med Handels a-kassa godkänts och kan ske som planerat den 4 april 2011.
Det var med stor lättnad som beslutet togs emot. Det har varit en lång och ibland osäker process innan riksdagen och regeringen slutligen fattade besluten som innebar att fiskare får behålla merparten av de särskilda försäkringsregler som gäller vid avbrott i fisket bland annat på grund av stormar och ishinder.


Som vi tidigare berättat kommer medlemsavgiften i princip att halveras jämfört med avgiften i Fiskarnas a-kassa. Den stora avgiftsskillnaden beror på kassornas storlek och den låga genomsnittliga arbetslösheten bland medlemmarna i Handels a-kassa jämfört med i Fiskarnas a-kassa. Fiskare får samma medlemsavgift som övriga enskilt anslutna medlemmar och behöver inte betala något extra för att man både har den ”vanliga arbetslöshetsförsäkringen” och ”avbrottsförsäkringen”.

Stort tack till Handels a-kassa och A-kassornas samorganisation (SO)
Det fanns ingen självklar fusionspartner bland övriga a-kassor, därtill är yrkesfisket alltför speciellt, liksom ersättningsreglerna. Att Handels a-kassa svarade ja på vår fråga om fusion och att de välkomnar yrkesfiskare i sin verksamhet är därför särskilt positivt. Det har visat sig vara en mycket bra lösning för våra medlemmar. Under fusionsprocessen har Handels på många sätt uttalat stor förståelse för att fiskare är en unik yrkesgrupp som verkar under väldigt speciella och utsatta förhållanden och att det i sin tur motiverar de skräddarsydda reglerna som gäller vid vissa avbrott i fisket. Att införliva yrkesfiskare i sin verksamhet är också ett uttalat sätt att värna om arbetslöshetsförsäkringen såsom den är utformad idag. Att åse hur en liten a-kassa tvingas lägga ner eller gå i konkurs var otänkbart både för SO och Handels a-kassa. Handels a-kassa har också visat ett stort engagemang för att fiskare även i fortsättningen ska få ett branschkunnigt bemötande när de vänder sig till Handels a-kassa. Fiskare kommer att tillhöra en egen avdelning där SFA:s nuvarande handläggare ska arbeta. Fisket kommer även att vara representerat i Handels kassastyrelse och på föreningsstämmor. Det kommer så småningom också att finnas särskild fiskarinformation på Handels a-kassas hemsida och en länkning mellan den och SFR:s hemsida.

A-kassornas samorganisation har stöttat
A-kassornas samorganisation (SO) har stöttat Fiskarnas a-kassa under hela processen och deltagit i våra ansträngningar att finna en hållbar och långsiktig lösning för våra medlemmar.
Utan deras och Handels a-kassas stöd under den långa väntetiden på regeringsbeslut och fusionsgodkännande hade styrelsen tvingats besluta om nedläggning av kassan och därmed skulle även fiskarreglerna ha upphört.
Orsaken till alla ”turer” fram till fusionen var att Fiskarnas a-kassa inte hade samma möjlighet som andra a-kassor att gå ihop med någon annan a-kassa trots att Fiskarnas a-kassa inte längre hade ekonomiska förutsättningar att fortsätta som egen a-kassa. Det berodde på att de fiskarespecifika ersättningsreglerna vid avbrott i fisket var knutna till just Sveriges Fiskares a-kassa i lag- och förordningstexter.
Det är därför med glädje som styrelsen för Fiskarnas a-kassa nu kan berätta att alla bitar äntligen fallit på plats och att fusionen sker den 4 april. Alla medlemmar får i dagarna information hemskickad från båda a-kassorna.  I nästa nummer av tidningen kommer information från Handels a-kassa bland annat om ”fiskarhandläggarna” som arbetar där och hur fiskare når dem.
Slutligen önskar styrelsen i Fiskarnas a-kassa både personalen och styrelsen i Handels a-kassa lycka till i deras fortsatta arbete.

Vänlig hälsning
Styrelsen för Sveriges Fiskares arbetslöshetskassa

 

Sök

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start / Övrigt / A-kassan / Kraftig sänkning av medlemsavgiften