Yrkesfiskarna

Regeringen har äntligen fattat beslut som gör fusionen med Handels a-kassa möjlig!

2011-01-10 14:28
Skicka sidan Skriv ut PDF
Sammanslagningen mellan Fiskarnas a-kassa och Handels a-kassa kan nu genomföras den 4 april 2011 i enlighet med besluten vid kassornas extrainkallade föreningsstämmor i oktober och november 2010. Extrastämmorna hölls för att den tidigare planerade fusionen den 1 januari 2011 måste flyttas fram på grund av att regeringsbeslutet skjutits upp gång på gång. De nödvändiga författningsändringarna är nu införda i Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkringen. Att den 4 april valts som fusionsdatum beror på att det är den första måndagen i april och det underlättar eftersom ansökningar om arbetslöshetsersättning alltid görs veckovis.

 

Regeringen godkände att ”avbrottsförsäkringen” följer med till Handels a-kassa

Som a-kassan tidigare informerat om skulle regeringen se över ”avbrottsförsäkringen” (som gäller vid vissa ofrivilliga avbrott i fisket som orsakar tillfällig arbetslöshet) samtidigt som man skulle fatta beslut om förordningsändringen som behövdes för att  fusionen mellan Fiskarnas a-kassa och Handels a-kassa skulle kunna genomföras.

 

Avbrottsförsäkringen kommer att ändras från och med den 1 februari 2011. De exakta detaljerna är fortfarande inte klara och vissa övergångsregler kommer att finnas. När det gäller vilka avbrottsorsaker som kommer att finnas kvar eller tas bort framgår följande av den nya förordningstexten:

 

Väderlekshinder och ishinder kommer även i fortsättningen att vara godkända arbetslöshetsorsaker (står för 84 % av det a-kassan betalade ut 2010).

 

Arbetslöshetsersättning för fiskestopp begränsas till högst 10 dagar under 2011 och kommer att helt tas bort sedan (står för 11,5 % av det a-kassan betalade ut 2010).

 

Arbetslöshetsersättning för haverier samt för byte av motor, vinsch och tråltrumma tas bort (står för 4 % av det a-kassan betalade ut 2010).

 

Arbetslöshetsersättning för miljöhinder (bl.a. alger) tas helt bort (står för 0,5 % av det a-kassan betalade ut 2010).

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kommer nu att utifrån de nya reglerna för fiskare i Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkringen se över sina nuvarande föreskrifter som gäller avbrottsförsäkringen.

 

Medlemsavgifter för fiskare halveras efter sammanslagningen med Handels a-kassa

Medlemsavgifterna är oförändrade t.o.m. mars månad och aviseras på samma sätt som tidigare. Efter fusionen med Handels sänks medlemsavgifterna med ca hälften jämfört med nuvarande medlemsavgifter. Det beror bland annat på att den genomsnittliga arbetslösheten bland medlemmarna i Handels a-kassa är så mycket lägre än i Fiskarnas a-kassa. Det påverkar direkt medlemsavgiftens storlek. Handels a-kassa har beslutat att fiskare inte behöver betala någon extra avgift för sin ”avbrottsförsäkring”. Det innebär att fiskare kommer att ha samma medlemsavgift som övriga enskilt anslutna medlemmar i Handels a-kassa och omfattas av både ”avbrottsförsäkringen” och den ”vanliga arbetslöshetsförsäkringen” som gäller bland annat om man blir arbetslös vid försäljning eller skrotning av båten, vid konkurs, uppsägning samt även om man lägger företaget vilande.

 

Vad innebär fusionen med Handels rent praktiskt för dig som är medlem?

 

Fusionen genomförs automatiskt den 4 april 2011. Det är inget som du som är medlem i

Fiskarnas a-kassa idag behöver ansöka om. Du får då med dig de upparbetade villkor och den eventuellt pågående ersättningsperioden till Handels a-kassa. Om du inte vill att ditt medlemskap ”flyttar med” till Handels a-kassa ska du ansöka om utträde. Fram till fusionen kontaktar du Fiskarnas a-kassa både när det gäller medlemskaps- och ersättningsfrågor, se telefonnummer m.m. nedan! Under mars månad kommer Handels a-kassa att skicka brev till alla som är medlemmar i Fiskarnas a-kassa och bland annat informera om medlemsavgifter, hur de betalas och hur man kontaktar Handels a-kassa.

 

Handläggarna på Fiskarnas a-kassa kommer att flytta till Handels a-kassas regionkontor i Göteborg och även i fortsättningen ägna sig åt fiskarärenden i första hand.

 

Vänlig hälsning

Styrelse och personal

på Fiskarnas a-kassa

 

Kontaktuppgifter:
Sveriges Fiskares Arbetslöshetskassa, SFA
tel: 031-427080 fax: 031- 421797, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
telefontid: månd-torsd 09.30-11.30, fred 09.30-11.30 och 13.00-14.00

Senast uppdaterad ( 2011-01-10 15:47 )  

Sök

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start / Övrigt / A-kassan / Regeringen har äntligen fattat beslut som gör fusionen med Handels a-kassa möjlig!