Yrkesfiskarna

Sammanslagning med Handels a-kassa framflyttad till april

2010-11-18 15:24
Skicka sidan Skriv ut PDF
I juni i år beslutade Fiskarnas a-kassas ordinarie föreningsstämma om ett samgående (fusion) med Handelsanställdas a-kassa (kallas ofta bara Handels) vid årsskiftet. Fiskarnas a-kassa som idag har färre än 700 medlemmar ska gå upp i Handels a-kassa som har mer än 150 000 medlemmar. Med tanke på de särskilda ersättningsregler som gäller för yrkesfiskare i arbetslöshetsförsäkringen kommer fiskare att ha en särskild avdelning inom Handels a-kassa och även i fortsättningen skötas av de handläggare som idag är anställda på Fiskarnas a-kassa.

Medlemsavgiften “halveras”
Den största vinsten med fusionen är att medlemsavgifterna för fiskare kommer att sänkas med mer än hälften från 590 kronor per månad till 282 kronor.  
För att fusionen ska kunna genomföras med bibehållna avbrottsregler för fiskare krävs att regeringen ändrar den förordningstext som idag begränsar möjlighet att få arbetslöshetsersättning vid vissa avbrott i fisket, t.ex. väderlekshinder, ishinder, haveri och fiskestopp till medlemmar i Sveriges Fiskares arbetslöshetskassa. Förordningstexten har hittills gjort det omöjligt för Fiskarnas a-kassa att gå ihop med någon annan a-kassa. Problemet har blivit särskilt stort sedan medlemsantalet sjunkit kraftigt på grund av den dramatiska höjningen av medlemsavgifterna som skedde 2007 då den genomsnittliga arbetslösheten i de olika a-kassorna skulle styra avgiftens storlek och arbetslöshetsavgiften infördes. Eftersom arbetslösheten bland fiskare är mycket hög är också medlemsavgiften den högsta tillåtna 300 kronor.
Hittills i år har ca 80 procent av kassans medlemmar fått ersättning vid något eller några tillfällen. Isvintern 2009-2010 var den värsta sedan 80-talet och slog hårt mot fisket. Snart är det väl dags igen! Den genomsnittliga arbetslösheten i Handels a-kassa är mycket lägre och det kommer att gagna även fiskare som efter fusionen får en medlemsavgift som bland annat beräknas utifrån den genomsnittliga arbetslösheten inom Handels a-kassa.

Lång väntan på regeringsbeslut
Fiskarnas a-kassa har vid flera tillfällen informerat både departement och tillsynsmyndigheten IAF om kassans utsatta läge. Kassans styrelse skickade en skriftlig framställan om den nödvändiga förordningsändringen till Arbetsmarknadsdepartementet för mer än ett år sedan och har även ”stött på” vid flera tillfällen efter det. Båda de berörda a-kassorna och Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har fått muntliga försäkringar om att förordningen ska ändras om SO och kassorna kan presentera en fusionslösning vilket nu finns sedan ett halvår tillbaka.
Fusionsförberedelserna pågår för fullt men det ställer till problem att regeringsbeslutet dröjer. Det kom bland annat ett riksdagsval och regeringsombildning emellan vilket enligt information från departementet fördröjt det hela. Med mindre än två månader kvar till årsskiftet har kassorna nu enats om att flytta fram fusionen ett kvartal till den 4 april 2011. Datumet 4 april beror på att arbetslöshetsförsäkringen är en ”veckoförsäkring” och därför väljs första måndagen i april för att undvika dataproblem. Det nya fusionsdatumet har nu godkänts både av SFA:s extra föreningsstämma den 22 oktober och av Handels a-kassas extra föreningsstämma den 2 november.

Hur ska fusionen genomföras?
De som är medlemmar i Fiskarnas a-kassa vid tidpunkten för fusionen blir automatiskt medlemmar i Handels a-kassa och behöver inte ansöka om någon överflyttning. Man får då med sig sin eventuella pågående ersättningsperiod och övriga upparbetade villkor. Under december kommer brev till alla medlemmar med information om fusionen och om medlemsavgifterna.

Medlemsavgifter 2011
Medlemsavgifterna för januari-mars 2011 ska betalas till Fiskarnas a-kassa på samma vis som tidigare med den skillnaden att grundmedlemsavgiften (som aviseras av VSAB för SFR-medlemmar) kommer att vara en kvartalsavgift på 870 kronor och inte en halvårsavgift som tidigare. Arbetslöshetsavgiften (300 kr/mån) aviseras som vanligt av a-kassan månad för månad. För enskilt anslutna medlemmar aviseras hela månadsbeloppet varje månad.
Medlemsavgifterna från april månad ska betalas till Handels a-kassa och sänks då till 282 kronor och avser både grundmedlemsavgiften (127 kr) och arbetslöshetsavgiften (155 kr).

Återinträde i a-kassan
Det är en del medlemmar som gått ur a-kassan på grund av de höga medlemsavgifterna och som nu är intresserade av att gå med i a-kassan igen när avgifterna kommer att sänkas. Det möter inget hinder att bli medlem igen om man är yrkesfiskare eller om yrkesfiske var det senaste arbetet man hade. Eftersom det behövs ett års medlemskap i a-kassa innan man kan få en inkomstgrundad arbetslöshetsersättning kan det vara klokt att ansöka om medlemskap så snart som möjligt. Man behöver inte vara ”oförsäkrad” ett helt år heller utan kan vara berättigad till grundersättning 320 kronor per dag (om man fyllt 20 år) så snart man kan styrka ett arbetsvillkor. Kontakta gärna a-kassan för att få en inträdesansökan och för mer information angående detta.

Vänlig hälsning
Liane Leinsdorff, kassaföreståndare
 

Sök

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start / Övrigt / A-kassan / Sammanslagning med Handels a-kassa framflyttad till april