Yrkesfiskarna

Kvoterna för 2017 års fiske i Östersjön klara

2016-10-11 09:50
Skicka sidan Skriv ut PDF

EU:s fiskeministrar är nu överens om nästa års fiskekvoter i Östersjön. Arterna som omfattas är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta.
Beslutet innebär kraftigt minskade kvoter för yrkesfisket efter torsk i Östersjön. För fritidsfisket införs en fångstbegränsning för fångst av torsk i västra Östersjön inklusive Öresund.
- Med tanke på det dåliga skick som det västra beståndet befinner sig i, hade vi gärna sett en större minskning, men kan konstatera att kompromissen innebär en kraftigt minskad kvot med 56 procent för det västra beståndet jämfört med förra året, säger Malin Wilhelmsson, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.
Vid ministerrådsmötet den 10 oktober fattade EU:s fiskeministrar enhälligt beslut om kvoter för fisket i Östersjön för nästa år. I diskussionen har ministrarna utgått från Internationella havsforskningsrådets (ICES) rekommendationer och EU-kommissionens förslag om fiskemöjligheter.
- Beslutet är i linje med målen om ett långsiktigt hållbart fiske i den gemensamma fiskeripolitiken och den nya fleråriga förvaltningsplanen för Östersjön, vilket vi ser som positivt, säger Malin Wilhelmsson.
Ytterligare skyddsåtgärder för förvaltning av det västra torskbeståndet är ett stopp för yrkesfiske under torskens lekperiod från 1 februari till 31 mars.
För att ytterligare stärka skyddet för det västra torskbeståndet i Östersjön införs en fångstbegränsning för fritidsfiske till högst fem torskar per person och dag och under lekperioden till tre torskar.
- Beslutet är en följd av det kritiska tillståndet för det västra torskbeståndet och att fritidsfisket, när yrkesfiskets kvoter minskat, svarar för en förhållandevis stor andel av den totala fångsten säger Håkan Carlstrand, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.
För det östra torskbeståndet innebär beslutet en sänkning av yrkesfiskets torskkvot med 25 procent.
För sill och skarpsill ökar kvoterna och för rödspätta innebär beslutet en betydande ökning. Beslutet på ministerrådet innebär också att yrkesfiskets laxkvot är oförändrad och i linje med den biologiska rådgivningen.
Beslutade fiskemöjligheter för Östersjön för 2017 (i procent, jämfört med 2016)
Torsk, östra Östersjön: - 25
Torsk, västra Östersjön: - 56
Lax, centrala Östersjön: Ingen ändring
Lax, Finska Viken: - 20
Skarpsill: + 29
Sill, västra Östersjön: + 8
Sill, centrala Östersjön: + 8
Sill, Rigabukten: - 11
Sill, Bottenhavet och Bottenviken: + 17
Rödspätta: + 95

Se HaVs hemsida

 

Sök

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start / Nyheter / nyheter / Kvoterna för 2017 års fiske i Östersjön klara