Yrkesfiskarna

SFPOs remissvar om ändring av föreskrifter om resurstillträde och kontroll på fiskets område

2016-11-29 08:38
Skicka sidan Skriv ut PDF

Yttrande i anledning av remiss gällande ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område (dnr 3271-16)
Sveriges Fiskares PO (SFPO) har erhållit rubricerad remiss för yttrande. SFPO har avhållit ett sammanträde med sin Östersjökommitté den 25 november för att diskutera vad som framgår och följer av remissens förslag. SFPO vill framföra följande synpunkter i anledning av remissen:
1. SFPO har svårt att sammantaget acceptera att Sverige ska införa strängare regler vad gäller förhandsanmälan än vad som följer av artikel 11 i den nyss beslutade Östersjöplanen. SFPO anser att om vi nu har en gemensam fiskeripolitik, så ska också samma regelverk gälla för samtliga medlemsstaters fiskare, dvs. vi vänder oss starkt principiellt emot att Sveriges ska ha strängare regler än andra medlemsstater. Vår uppfattning är att kontrollverksamheten har att fungera bra på ett effektivt sätt utifrån de förutsättningar som gäller (i och med att Sverige är med i EU, som har en gemensam fiskeripolitik, så ska dess regelverk och förutsättningar gälla och inte strängare nationella särregler) till följd av den gemensamma fiskeripolitiken, i det här avseendet artikel 11 i Östersjöplanen. Den föreslagna nationella regelskärpningen är enligt vår uppfattning ett missgynnande emot det småskaliga kustnära svenska yrkesfisket.
2. Med avseende på tillåtna landningshamnar, mer än 750 kg torsk, önskar SFPO se ett tillägg i form av Möja.
3. Med avseende på tillåtna landningshamnar, mer än 5 t pelagiskt, önskar SFPO se ett tillägg i form av Böda, Lomma och Limhamn.
4. Vi ställer oss undrande till om det inte är en felskrivning när det anges Skeppsmalen, ska det inte vara Skags hamn?
5. SFPO anser att det är viktigt att det finns en god beredskap för att i speciella situationer tillåta även andra landningshamnar, det kan t.ex. vara fråga om exceptionella väderförhållanden etc. M.a.o. bör dispensmöjligheter finnas för att kunna godkänna annan hamn som godkänd landningshamn än de som återges listade i föreskriften.
6. Med särskilt avseende på Bottenhavskusten är det SFPO:s uppfattning att – om yrkesfisket ska ha gynnsamma förutsättningar för att fortsättningsvis existera som nu – så finns det ett behov av fler godkända hamnar.
Med vänlig hälsning
SVERIGES FISKARES PO
Peter Olsson            Tore Johnsson        
Ordförande            Vice ordförande

Fredrik Lindberg
Ombudsman

 

Sök

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start / Medlemsinfo / SFPOs remissvar om ändring av föreskrifter om resurstillträde och kontroll på fiskets område