Yrkesfiskarna

SFR:s yttrande om av förslag på bevarandeplaner för N2000 områdena Stora Middelgrund och Röde bank samt Morups bank i Hallands län

2016-11-21 14:48
Skicka sidan Skriv ut PDF

Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR), som är en sammanslutning av Swedish Pelagic Federation PO (SPF), Gävlefiskarnas PO (GFPO), Sveriges Torskfiskares PO (STPO) och Sveriges Fiskares PO (SFPO) samt Insjöfiskarena, vill härmed framföra följande synpunkter i anledning av rubricerad remiss:

Remissen avser förslag till bevarandeplaner.

SFR:s uppfattning är att fisket genom sina producentorganisationer fullt ut framöver ska beredas möjlighet att delta i relevanta processer.

Med avseende på vad som skrivs om negativa påverkansfaktorer beskrivs fiske såsom något synnerligen negativt. Det förefaller som om en nyansering fullständigt saknas. Bottentrålning förstör inte bottnarna fullständigt och fiske med icke-selektiva fiskeredskap som hotar den biologiska mångfalden torde redan vara förbjudna utifrån fiskeripolitikens bestämmelser. Uttaget av fisk sker i sådan omfattning att det inte påverkar artsammansättningen och storlekssammansättningen på ett alvarligt negativt sätt.

 

Med vänlig hälsning

 

SVERIGES FISKARES RIKSFÖRBUND

 

 

 

Fredrik Lindberg

 

Sök

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start / Medlemsinfo / SFR:s yttrande om av förslag på bevarandeplaner för N2000 områdena Stora Middelgrund och Röde bank samt Morups bank i Hallands län