Yrkesfiskarna

SFRs yttrande om remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd för fartyg i nationell sjöfart

2016-10-20 09:45
Skicka sidan Skriv ut PDF

 

Yttrande i anledning av remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd för fartyg i nationell sjöfart (dnr TSF 2016:32)

 

 

 

Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR), som är en sammanslutning av Swedish Pelagic Federation PO (SPF), Gävlefiskarnas PO (GFPO), Sveriges Torskfiskares PO (STPO) och Sveriges Fiskares PO (SFPO) samt Insjöfiskarena, vill härmed framföra följande yttrande i anledning av rubricerad remiss:

SFR vitsordar vad som framgår av det remitterade materialet och anser härutöver att det är mycket välkommet och bra med en sådan ordning som förslås samt att remissen i sig är föredömligt utformad.

SFR delar uppfattningen att det behövs ett modernt och sammanhållet regelverk för det nationella tonnaget. Funktionsbaserade krav är bra och egenkontroll är en riktig metodik att använda sig av. SFR anser att ett realiserande av förslaget verkar positivt för branschen och för Transportstyrelsen.

Projektet (PNF) har enligt vår uppfattning bedrivit sitt arbete på ett föredömligt sätt och resultatet är bra. Vi har noterat intentionen att tillhandahålla kompletterande information (information om vad reglerna innebär och hur de kan uppfyllas), vilket är något som är av stort värde för samtliga berörda.

 

Med vänlig hälsning

 

SVERIGES FISKARES RIKSFÖRBUND

 

 

Fredrik Lindberg

 

Sök

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start / Medlemsinfo / SFRs yttrande om remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd för fartyg i nationell sjöfart