Yrkesfiskarna

Yttrande i anledning av remiss av föreskrifter om marin utrustning

2016-08-17 07:56
Skicka sidan Skriv ut PDF

Yttrande i anledning av remiss av föreskrifter om marin utrustning (dnr TSF 2016-75)

Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR) – som är en sammanslutning av Swedish Pelagic Federation PO (SPF), Gävlefiskarnas PO (GFPO), Sveriges Torskfiskares PO (STPO) och Sveriges Fiskares PO (SFPO) samt Insjöfiskarena – har lämnats möjligt att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss. SFR vill i anledning därav framföra följande:

I remissen förslås ändringar till följd av att rådsdirektivet 96/98/EG ska ersättas av ett nytt direktiv 2014/90/EU. I korthet medför detta ändringar angående innehåll i den skriftliga fullmakten till den behöriga representanten, skyldighet för importör att märka produkter och skyldigheter för de ekonomiska aktörerna att kunna identifiera andra aktörer för marknadskontrollmyndigheterna.

 

SFR har inget att erinra mot vad som framgår av remissen.

 

 Med vänlig hälsning

 

SVERIGES FISKARES RIKSFÖRBUND

 

 

Tomas Karlsson                                        Fredrik Lindberg

Ordförande

 

Sök

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start / Medlemsinfo / Yttrande i anledning av remiss av föreskrifter om marin utrustning