Yrkesfiskarna

Myndigheter och regeringsorgan

1 Landsbygdsdepartementet
2 Kustbevakningen
3 Livsmedelsverket
4 Naturvårdsverket
5 Havs och Vatten myndigheten
6 Jordbruksverket
7 Sveriges lantbruksuniversitet
8 Statens haverikommission


Övriga kategorier

Sök

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start / Länkar / Myndigheter och regeringsorgan