Yrkesfiskarna

Fiskeanknutna organisationer

1 Danmarks Fiskeriforening
2 Finlands Yrkesfiskarförbund
3 Fiskbranschens Riksförbund
4 Norges Fiskarlag
5 Svensk Fisk
6 Sveriges Fiskares Producentorganisation
7 Sveriges Insjöfiskare
8 SPF SWEDISH PELAGIC FEDERATION PRODUCENTORGANISATION
9 Systemarbete för Sveriges demersala fiske i Västerhavet och i Östersjön


Övriga kategorier

Sök

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start / Länkar / Fiskeanknutna organisationer