Yrkesfiskarna

Fiskebestämmelser

Här kan du hitta såväl Fiskeriverkets bestämmelser (FIFS) som SFR:s interna fiskebestämmelser.


Rubrik Datum Författare
Nya regler för Östersjön avseende hamnar och anmälningar vid årsskiftet måndag 19 december 2016 Yrkesfiskarna
Svenskt trålfiske med Bacoma och T90 i Östersjön förbjudet från och med den 17 december 2016 måndag 19 december 2016 Yrkesfiskarna
Höjning av fångstmängderna för nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt onsdag 23 november 2016 Yrkesfiskarna
Regler för fartyg med fångst ombord som lägger till utanför EU torsdag 03 november 2016 Yrkesfiskarna
Aktsamhetsområde i Nordsjön måndag 31 oktober 2016 Yrkesfiskarna
Fångstmängderna för torskfiske med trål i västra Östersjön upphävs fredag 28 oktober 2016 Yrkesfiskarna
Svenskt fiske i Norges ekonomiska zon i Nordsjön med snurrevad och trål med en minsta maskstorlek om 100 mm och större är förbjudet från och med den 8 oktober 2016. torsdag 06 oktober 2016 Yrkesfiskarna
Ändring av fångstmängderna med passiva redskap för torsk i Skagerrak samt gråsej i Skagerrak och Kattegatt onsdag 28 september 2016 Yrkesfiskarna
Tillfälligt stopp av fiske med trål i Skagerrak och Kattegatt torsdag 22 september 2016 Yrkesfiskarna
Ändring av fångstmängderna för rödspätta i Skagerrak, gråsej, torsk, kolja, havskräfta och räka i Skagerrak/Kattegatt samt gråsej och torsk i Nordsjön, norsk zon respektive EU-zon fredag 09 september 2016 Yrkesfiskarna
Nya registreringsregler med anledning av landningsskyldigheten torsdag 01 september 2016 Yrkesfiskarna
Nytt system för att säkerställa datainsamlingen från fisket tisdag 30 augusti 2016 Yrkesfiskarna
Anpassning av redovisning för förstahandsmottagare på grund av landningsskyldigheten måndag 29 augusti 2016 Yrkesfiskarna
Rättelse om förbud mot laxfiske måndag 08 augusti 2016 Yrkesfiskarna
Stopp av svenskt laxfiske i Östersjön måndag 08 augusti 2016 Yrkesfiskarna
Förbud mot fiske av lax i Bottenviken onsdag 29 juni 2016 Yrkesfiskarna
Realtidsstängning i norsk zon Skagerrak tisdag 21 juni 2016 Yrkesfiskarna
Förbud mot visst svenskt fiske i Mörrumsåns fredningsområde tisdag 21 juni 2016 Yrkesfiskarna
Förbud mot svenskt fiske av lax i Östersjön torsdag 09 juni 2016 Yrkesfiskarna
Ändrade regler om tillstånd att bedriva fiske efter siklöja med partrål i kustvattenområdet torsdag 09 juni 2016 Yrkesfiskarna
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Sök

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start