Yrkesfiskarna

Ändring av fångstmängderna med passiva redskap för torsk i Skagerrak samt gråsej i Skagerrak och Kattegatt

2016-09-28 14:27
Skicka sidan Skriv ut PDF

Med hänvisning till kvotutnyttjandet bedömer Havs- och vattenmyndigheten att utrymme finns för att fångstmängderna med passiva redskap för torsk i Skagerrak samt gråsej i Skagerrak och Kattegatt ska höjas.

Se HaV

 

Sök

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start / Fiskebestämmelser / Ändring av fångstmängderna med passiva redskap för torsk i Skagerrak samt gråsej i Skagerrak och Kattegatt