Yrkesfiskarna

Nya registreringsregler med anledning av landningsskyldigheten

2016-09-01 13:44
Skicka sidan Skriv ut PDF

Den 1 januari 2017 träder nya nationella registreringsregler i kraft som en följd av landningsskyldigheten. Reglerna är ett komplement till de EU-förordningar som redan gäller idag.

Sammanfattningsvis innebär reglerna att du även i kustfiskejournal, manuell förhandsanmälan och vägningsjournal ska ange en separat viktuppgift om fångsten är under minsta referensstorlek för bevarande (MRB).

I loggboken ska en sådan separat viktuppgift registreras även för små fångster av en art som befälhavaren väljer att registrera. Utöver registrering av fångst ombord omfattar reglerna även krav på att registrera utkast av alla arter som omfattas av en TAC, oavsett om arten omfattas av landningsskyldigheten. Pelagiskt fiske med trål- eller vadredskap som förvarar sin fångst osorterat omfattas dock inte av detta krav.

De nya föreskrifterna har utarbetats med utgångspunkt i den remiss om yrkesfiskets registrering av fångstuppgifter som HaV skickade ut den 7 december 2015. Myndigheten har efter remissbehandlingen och nya samrådsmöten med fiskenäringen reviderat det ursprungliga, remitterade förslaget.

Se vidare på HaVs hemsida

 

Sök

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start / Fiskebestämmelser / Nya registreringsregler med anledning av landningsskyldigheten