Yrkesfiskarna

Stopp av svenskt laxfiske i Östersjön

2016-08-08 13:19
Skicka sidan Skriv ut PDF

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31 från och med 7 juli 2014

Årets svenska fördelade kvot om 10 000 stycken laxar med oklippt fettfena i ICES-delområde 31 i Östersjön är i det närmaste uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat förbjuda svenskt fiske av lax med oklippt fettfena i området från och med den 7 juli.

Fiske av lax i delområde 31 får endast avse fettfenklippt lax i fredningsområdet Ume älv som anges i bilaga 5 och i de terminalfiskeområden som anges i bilaga 6 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Se HaV

 

Sök

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start / Fiskebestämmelser / Stopp av svenskt laxfiske i Östersjön