Yrkesfiskarna

Medlemsinfo

Här kan du läsa om sådant som främst är av intresse för SFR-medlemmar, t ex kommittémöten och andra möten liksom förbundets svar på diverse remisser.


Rubrik Datum Författare
Remissvar på Milömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten, torsdag 30 oktober 2014 Yrkesfiskarna
Nytt om elkabel till Litauen måndag 27 oktober 2014 Yrkesfiskarna
Ny version av vCatch ute nu torsdag 09 oktober 2014 Yrkesfiskarna
Välkomna att delta i utvecklingen av selektivt fiske tisdag 07 oktober 2014 Yrkesfiskarna
SFR:s synpunkter på de danska förslagen till fiskereglering i Natura 2000-områden. fredag 26 september 2014 Yrkesfiskarna
SFRs remissvar om promemoria med utkast till lagrådsremiss (Skadeståndsansvar och försäkringsskyldighet vid transporter av passagerare till sjöss) fredag 26 september 2014 Yrkesfiskarna
SFR remissyttrande om arbetsmiljö på fartyg fredag 26 september 2014 Yrkesfiskarna
Omfattande sjöräddningsövning i Göteborgs norra skärgård fredag 26 september torsdag 25 september 2014 Yrkesfiskarna
Presentationer från Transportstyrelsens informationsmöten 10 och 11 september fredag 19 september 2014 Yrkesfiskarna
HEJ FISK!- Utställning om trålning m m på Sjöfartsmuséet i Göteborg onsdag 17 september 2014 Yrkesfiskarna
Utökad tilldelning för skyddsjakt efter knubbsäl O-län tisdag 16 september 2014 Yrkesfiskarna
Blå Översiktsplan för norra Bohuslän måndag 15 september 2014 Yrkesfiskarna
Gemensamt remissyttrande från SFR och SPFPO i anledning av förslag, anpassning av föreskrifter om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske med hänsyn till ändringar i fiskelagen måndag 01 september 2014 Yrkesfiskarna
SPFPOs hemsida måndag 01 september 2014 Yrkesfiskarna
Sveriges Fiskares Riksförbund håller extra årsmöte och SFPOs föreningsstämma fortsätter fredag 22 augusti 2014 Yrkesfiskarna
HaV:s remiss - licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske tisdag 19 augusti 2014 Yrkesfiskarna
Protokoll fran SFRs årsmöte 13/6 2014 tisdag 19 augusti 2014 Yrkesfiskarna
SFR:s yttrande om förslag till nya föreskrifter om vissa fiskarter från Östersjöområdet torsdag 14 augusti 2014 Yrkesfiskarna
Försvarmakten avser spränga sjunkbomber onsdag 13 augusti 2014 Yrkesfiskarna
Guide för stabilitet på små fiskebåtar måndag 11 augusti 2014 Yrkesfiskarna
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Sök

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start