Yrkesfiskarna

Om införandet av individuella fiskemöjligheter i demersalt fiske

3sp.sd-hamnny

Ledare YF nr  9 – 2016

I och med att EUs gemensamma fiskeripolitik reformerades 2014 införs successivt ett förbud att kasta kvoterade arter över bord. Det här ställer fiskenäringen inför stora utmaningar då man tidigare kastat fisk som man inte har kvot för, eller som är för liten för att sälja. I och med att alla kvoterade arter succesivt skall tas i land finns det en risk att en kvot tar slut snabbare för vissa arter än för andra i ett mixfiske.
Med dagens kollektiva kvotsystem skulle det innebära att om en kvot tar slut under året, måste myndigheten stoppa allt fiske som kan fånga den arten. Detta skulle få förödande konsekvenser för stora delar av vår fiskeflotta. Men med rätt förvaltning och förutsättningar kan det även innebära en rad möjligheter för svenskt fiske.

Yrkesfisket insåg tidigt den här problematiken och satte igång en process där man tog fram rekommendationer för hur ett system som bygger på individuellt tilldelade fiskerättigheter skulle kunna se ut.
Ett sådant system undviker kollektiva redskapsstopp, det förbättrar de ekonomiska förutsättningarna för näringen  genom att den enskilde fiskaren kan planera sin verksamhet över året, samt ges möjlighet att utveckla sin verksamhet genom byten av kvoter.
Ett sådant system främjar även ett långsiktigt hållbart nyttjande av våra fiskebestånd,  då det ger tydliga incitament för långsiktigt bevarande.  

God  förankring
Havs och vattenmyndigheten kommer att införa ett system med individuellt tilldelade fiskerättigheter i januari nästa år. Det är viktigt att det som till slut går ut på remiss i oktober är i linje med de rekommendationer som näringen har tagit fram, då dessa är väl förankrade inom fisket.
En god förankring bland kommuner, länsstyrelser och andra intressenter är viktigt,  men det viktigaste är inom yrkesfisket, för att säkerställa regelefterlevnad och positiva resultat.  

Intensivt arbete
Representanter från fiskenäringen är just nu inne i ett intensivt arbete ihop med myndigheten där man jobbar för att detta ska bli så bra som möjligt, där en av målsättningarna är att ge möjlighet till de som vill fortsätta och satsa på yrket.
En annan viktig aspekt som fiskets representanter har drivit på är att man nu har möjlighet att skifta fokus, och lämna detaljstyrningen och överflödiga förbud och istället införa en mer resultatbaserad förvaltning.
Detta bygger på att den enskilde fiskaren har möjlighet att planera sin verksamhet över året, utveckla sin verksamhet genom byten med andra, samt utveckla sina redskap och ändra sitt fiskemönster så att kvottilldelningen efterlevs och maximeras fullt ut.
Den enskilde fiskaren bör ges utrymme att utveckla sina redskap på så vis att han eller hon känner trygghet i att innovation ihop med det nya kvotsystemet kommer ge möjligheter att driva ett hållbart fiske för en lång tid framöver
 
Flexibiltet
Ges de rätta förutsättningarna – ett mer flexibelt och långsiktigt kvotsystem ihop med att man går mot en mer resultatbaserad förvaltning istället för den detaljstyrning som har varit rådande länge, kan landningsskyldigheten leda till ökad selektivitet, ändrade fiskemönster och en näring i utveckling.  
Detta kan lägga grunden för den generationsväxling som behövs inom yrkesfisket, men som idag motarbetas av krångligt regelverk och dålig lönsamhet.
Detta är av yttersta vikt om vi ska ha kvar en verksam yrkesfiskekår i Sverige även i framtiden.

 

Sök

Information från Nordstream

Läs den senaste informationen från Nordstream.

Läs mer »

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start